Zoek/bekijk glazen

Richtlijnen

Met de "Zoek/bekijk" functie kunt u de makkelijk een selectie maken uit alle glazen die het Helvoirts Bierglazen Huis in zijn collectie heeft. U kunt die pagina tevens gebruiken om sites te zoeken. M.b.v. de keuzelijsten construeert u een zgn. query: dit is een formule waaraan elementen moeten voldoen, opdat zij in de resulterende tabel worden weergegeven. Middels de eerste keuzelijst selecteert u het veld (naam, land, etc.), in het tweede de manier van zoeken (de veldwaarde moet exact gelijk zijn aan het vergelijkende argument, of moet in ieder gevel met die letters beginnen, etc.); daarna komt het invoerveld voor de vergelijkende waarde. Indien u meerdere selectiecriteria wilt gebruiken selecteert u uit de volgende keuzelijst EN als u het zoekresultaat wilt beperken of OF om het uit te breiden, selecteer daarna de knop "Toevoegen". Het formulier wordt niet gewist, maar de zojuist ingegeven criteria worden aan de query toegevoegd. U kunt nu op dezelfde manier een tweede, derde of zelfs nog meer criteria toevoegen.

Voorbeelden

NB: Bij bepaalde combinaties kan het even duren voor het zoekresultaat zichtbaar wordt.

Er zijn twee zoekformulieren beschikbaar: uitgebreid en simpel. Bij het simpele formulier heeft u alleen te doen met het construeren van de query zoals hierboven omschreven. Het uitgebreide zoekformulier biedt u echter nog de volgende aanvullende mogelijkheden:

Als u niets verandert aan de standaard opties op het uitgebreide formulier, dan gedraagt het zich ware het het simpel formulier. U kunt het aankruisvakje bij "Zoek uitgebreid" aan- of uitvinken om het soort formulier te bepalen.

Merk op dat er altijd een klik op "Toon resultaat" benodigd is om het zoeken/selecteren te starten. Een druk op "Enter" resulteert in een nieuw zoekformulier.

U kunt nu de kroonkurk "Volgende" selecteren voor een uitgebreid zoekformulier of gebruik uitgebreid formulier of simpel formulier.

Site info Home Top Zoek uitgebreid